Genera Data Protection Regulation
OCHRANA OSOBNÍCH ÚDAJŮ

 

 

V souvislostí s novým nařízením platného ode dne 25. května 2018 nabyde účinnosti Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 ze dne 27. dubna 2016 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o ochraně osobních údajů; dále jen jako „GDPR“), které bude přímo účinné i v rámci právního řádu České republiky.

Společnost Active Sport Club s.r.o. jako správce osobních údajů využívá dobrovolně poskytnuté osobní údaje klientů pouze pro vlastní účely poskytování služeb v rámci vlastní podnikatelské aktivity a tyto neposkytuje za žádných okolností třetím stranám pro marketingové účely. Veškeré operace s těmito údaji provádíme v souladu se zákonem a archivaci údajů provádíme pouze pro účely, ke kterým máme zákonnou povinnost (např. archivace účtenek, faktur, měsíčních uzávěrek apod.).


Ochrana osobních údajů byla u nás zajištěna již před GDPR a po této legislativní aktualizaci se u nás nic zvláštního nemění.

V případě, že u nás máte klientský účet, který již nevyužíváte a přejete si, abychom jej odstranili spolu s Vašimi údaji v něm uvedenými, kontaktuje nás na adrese info@activesportclub.cz s číslem Vašeho účtu, případně s jinými údaji, které dokážou jednoznačně identifikovat Váš klientský účet a my tento následně zrušíme. O jeho zrušení Vás následně již informovat nemůžeme, jelikož bychom k tomu potřebovali opět Váš souhlas ke zpracování osobních údajů. Zrušení si ovšem můžete následně ověřit pokusem o přihlášení do online rezervačního systému, kde Vám bude odepřen přístup, jelikož nebudete v databázi dále existovat. Nemůžeme zaručit kompletní výmaz všech údajů ze všech míst, kde jsou nějakým způsobem uložené, jedná se zejména o případy stanovené zákonem, např. archivace účtenek, faktur, měsíčních uzávěrek, apod. kde nám legislativa přikazuje tyto údaje uchovávat.

V případě dotazů či nejasností nás neváhejte kontaktovat s Vaším dotazem.

 

 

 

  

Partneři Active Sport Club:

 
  Active Sport Club s.r.o. 2015
Logo společnosti, grafika, uspořádání a jiný obsah zde uvedený je duševním vlastnictvím společnosti a chráněno zákonem.